Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kursokonferencja szkoleniowa

Opolski Związek Piłki Ręcznej w Opolu organizuje w dniach 28 -29.czerwca 2019r. w Komprachcicach, kursokonferencję metodyczno - szkoleniową dla trenerów, instruktorów oraz nauczycieli szkół prowadzących zajęcia z piłki ręcznej, uprawniającą do uzyskania trenerskiej licencji C w sezonie 2019/2020.

Koszt udziału w szkoleniu dla wszystkich uczestników wynosi 180 zł. Opłata ta obejmuje, wyżywienie i zakwaterowanie od obiado-kolacji w dniu 28 czerwca /piątek/ do śniadania i obiadu 29 czerwca 2019 /sobota / oraz koszty związane z organizacją szkolenia oraz materiałów konferencyjnych. nr konta: 70 1240 3103 1111 001 O 1664 9872

Zgłoszenia udziału z potwierdzoną wpłatą przelewem na konto OZPR w Opolu przyjmuje Pan Przemysław Cygler w siedzibie OZPR lub na adres mailowy OZPR do dnia 03 czerwca 2019. Udział trenerów Opolskiego Związku Piłki Ręcznej jest obowiązkowy i będzie podstawą do przedłużenia licencji trenerskich kategorii Cna sezon 2019/2020 Uczestniczy kursokonferencji powinni posiadać ubiory sportowe.

Ramowy program

28 czerwiec 2019 [ Piątek]

 29.06.2019 [ Sobota ]

Prezes  WZPR w OPOLU
Jan  Chudzikiewicz

Wersja XML