Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cennik

Zajęcia rekreacyjne w okresie od września do kwietnia kolejnego roku (ceny brutto za 1 godzinę)

Od poniedziałku do piątku 100 zł
Soboty i niedziele

90 zł

Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Komprachcice, 
niezależnie od dnia tygodnia
5 zł
Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Komprachcice,
niezależnie od dnia tygodnia
1 zł

Zajęcia rekreacyjne w miesiącach maj - czerwiec (ceny brutto za 1 godzinę)

Od poniedziałku do piątku 50 zł
Soboty i niedziele

40 zł

Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Komprachcice, 
niezależnie od dnia tygodnia
5 zł
Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Komprachcice,
niezależnie od dnia tygodnia
1 zł

Imprezy sportowe i kulturalne (ceny brutto za 1 godzinę),
niezależnie od miesiąca i dnia tygodnia

Osoby prawne i fizyczne 100 zł
Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Komprachcice, 
niezależnie od dnia tygodnia
5 zł
Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Komprachcice,
niezależnie od dnia tygodnia
1 zł

Imprezy artystyczne i targowe (ceny brutto za 1 godzinę),
niezależnie od miesiąca i dnia tygodnia

Imprezy, w których udział bierze nie więcej niż 100 osób 100 zł
Imprezy o udziale powyżej 100 osób, lecz nie więcej niż 300 osób 200 zł
Imprezy, w których udział bierze więcej niż 300 osób 300 zł

CENY WYNAJMU SPRZĘTU MUZYCZNEGO I NAGŁAŚNIAJĄCEGO

Cena brutto, bez obsługi, za jedną dobę 200 zł

OPŁATY ZA UMIESZCZENIE REKLAMY

Ceny brutto, za 1m2, za miesiąc

Reklama wewnątrz hali sportowej 20 zł
Reklama poza halą sportową 5 zł
Dla klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Komprachcice 1 zł

 

Wersja XML